Bán đất nền Đường C2 dự án 28ha Nhà Bè

Đường C2 dự án với một góc khuất nhỏ nằm bên trong, số lượng đất nền chỉ có giới hạn và không có sản phẩm bán trong giai đoạn hiện tại.

Đường C2 dự án kết nối với D1 và D2 khu vực khá khuất và không máy tiềm năng, chỉ khi nào dự án hình thành thì mới có khả năng phát triển mạnh

Dự án 28ha Nhà Bè theo vị trí

  Đường D3-1

  27 triệu 5 trăm ngàn   120

  Bán đất

Đất đối diện công viên tại đầu dự án

  Đường D1-1

  38 triệu   120

  Bán đất

Bán đất đường 42 mét dự án 28ha Nhà Bè

  Đường D8

  28 triệu   100

  Bán đất

Đất 100m2 đường 14 mét tại dự án 28ha

  Đường C7

  28 triệu   115

  Bán đất

Đất đường nôi bộ view chung cư tại 28ha

  Đường D1-1

  38 triệu   125

  Bán đất

Một lô duy nhất đường 42 mét khu 28ha

  Đường D2

  28 triệu   120

  Bán đất

Đất nền dự án 28ha 120m2 đường D2